Zahájení projektu GEFSEM - NenoVision se spojí s univerzitami a výzkumnými institucemi

Cílem projektu GEFSEM – Nová generace mikroskopie atomárních sil a elektronové mikroskopie je přinést další posun v mikroskopickém zkoumání materiálů pomocí inovací mikroskopu LiteScope

GEFSEM_news

V rámci projektu budeme hledat nové aplikace pro LiteScope, který jako jediný na světě dokáže propojit současně dvourozměrný obraz z elektronového mikroskopu a trojrozměrný obraz z mikroskopu atomárních sil s velkou přesností.

Chystáme se spolupracovat s výzkumným centrem CEITEC VUT, Fakultou informačních technologií VUT, Regionálním centrem pokročilých technologií a materiálů Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavem fyziky materiálů AV ČR.

Ambicí všech partnerů je vytvořit z České republiky centrum přelomových korelativních technik, které dovolují kombinovat informace z různých typů mikroskopů.

Pro více informací kontaktujte hlavního řešitele:

Ing. Jan Neuman, PhD, tel.: +420 605 287 732; jan.neuman@nenovision.com

015_LiteScope

Tisková zpráva GEFSEM

[PDF, 219.7 kB]